Navigate / search

ஆக்ஸ்போர்டு பள்ளி மாணவனை வாழ்த்துகிறோம்

தமிழ்நாடு கால்பந்தாட்ட அணிக்கு (17 வயதிற்கு உட்பட்ட  பிரிவில்) விளையாட தேர்ந்துதெடுக்க பட்ட நமதூர் ஆக்ஸ்போர்டு பள்ளியை சேர்ந்த  U . முஹம்மது ரிஃபாத்  அவர்களை வாழ்த்துகிறோம்.

 

Leave a comment